hyperlink คืออะไร

hyperlink คืออะไร

ไฮเปอร์ลิงก์ (Hyperlink) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า ลิงก์ (Link) คือ ข้อความ รูปภาพ หรือไอคอนบนเว็บเพจ เมื่อคลิกแล้วจะนำไปยังหน้าเว็บอื่น เอกสาร ไฟล์ หรือเว็บแอปพลิเคชันอื่น

ลักษณะของไฮเปอร์ลิงก์

มักแสดงเป็นข้อความที่มีสี หรือรูปแบบที่โดดเด่นกว่าข้อความทั่วไป
เมื่อคลิกเมาส์บนไฮเปอร์ลิงก์ cursor จะเปลี่ยนเป็นรูปมือ
บางครั้งไฮเปอร์ลิงก์อาจแสดงเป็นรูปภาพ ไอคอน หรือปุ่ม
ประเภทของไฮเปอร์ลิงก์

Internal Link: ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บอื่นภายในเว็บไซต์เดียวกัน
External Link: ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
Anchor Link: ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังตำแหน่งบนหน้าเว็บเดียวกัน
Download Link: ลิงก์ที่ใช้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์
ประโยชน์ของไฮเปอร์ลิงก์

ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ง่าย
ช่วยให้นำทางบนเว็บไซต์ได้สะดวก
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้
ช่วยให้เว็บไซต์มี SEO (Search Engine Optimization) ดีขึ้น
ตัวอย่าง

ข้อความ “คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ” เป็นไฮเปอร์ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บอื่น
รูปภาพโลโก้ของบริษัทเป็นไฮเปอร์ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์บริษัท
ไอคอนรูปโทรศัพท์เป็นไฮเปอร์ลิงก์ที่ใช้โทรออก
สรุป

ไฮเปอร์ลิงก์เป็นส่วนสำคัญของเว็บไซต์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูล นำทาง และดาวน์โหลดไฟล์ได้ง่าย

เรื่องนี้ถูกเขียนใน hyperlink คืออะไร และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร